:: slovensky :: deutsch :: english ::   
PROFIL ČINNOSŤ REFERENCIE KONTAKTY

Člen skupiny

 

Profil spoločnosti

Spoločnosť FERMONT, s.r.o. vznikla 6. 2. 2002 a je členom skupiny HAKO - group.

Sídlo spoločnosti sa nachádza v priemyselnej zóne mesta Liptovský Mikuláš, pod Hájom Nicovô, 4 km od diaľnice Ružomberok - Poprad. Výrobné priestory sú vo vlastníctve spoločnosti.

Firma má 20 výrobných pracovníkov a 6 technicko - hospodárskych zamestnancov.

Nosnou náplňou je výroba a montáž oceľových konštrukcií pre telekomunikačné systémy, oceľové stožiare a strešné konštrukcie pre mobilného operátora Orange Slovensko, a.s.

Spoločnosť má zavedený sytém riadenia kvality pri zváraní podľa:
STN EN ISO 3834 – 2
DIN 18 800 – Veľký zváračský preukaz

Spoločnosť sa ďalej zaoberá výrobou a montážou oceľových konštrukcií priemyselných hál,  nosných rámov pre nadstavby nákladných automobilov, kovovýrobou a zámočnícke práce veľkého rozsahu.