:: slovensky :: deutsch :: english ::   

PROFIL STROJOVĚ VYBAVENIE ČINNOSŤ GALÉRIA REFERENCIE KONTAKTY 

Činnosť spoločnosti

Ponuka

- detektoskopické skúšanie materiálov nedeštruktívnymi metódami - VT,PT, MT.


Termické delenie

- Messer MultiTherm 3600,
- pracovný stôl 12000 x 2500 mm,
- plazmové rezanie,
- rezanie kyslíkom,
- delenie materiálu do hrúbky 300 mm.

Výroba

- výroba oceľových konštrukcií s možnosťou povrchovej úpravy ( zinkovanie,  
  galvanizácia),
- výroba telekomunikačných stožiarov,
- výroba stožiarov pre plynové kotolne,
- výroba oceľových rámov pre automobilový priemysel,
- výroba oceľových konštrukcií priemyselných hál,
- v oblasti spracovania kovov disponujeme vlastnými výrobnými kapacitami v
  nasledujúcom členení:
                                       - zváranie technológiou MIG,TIG,
                                       - sústruženie,  
                                       - frézovanie,
                                       - tabuľové nožnice - strihanie do hr - 6mm a dĺžky 2000 mm.

Montáž

- montáž oceľových konštrukcií,
- montáž telekomunikačných stožiarov,
- montáž oceľových konštrukcií priemyselných hál,
- montáž malých anténnych stožiarov na strechy a fasády budov,
- montážne výškové práce všetkých druhov.